Opkuis bouwgrond 2  • verwijderen den (met stronk)
  • opkuis van een ommuurde tuin
  • spitten grond en ophogen grond